Ürünler

GSM, Radyo Link ve TV Anten Direkleri

GSM Kuleleri, Radyo Link ve TV Anten Direkleri gibi hem üç veya dört ayaklı kafes tipi hem de poligon tipi telekomünikasyon direkleri Başöz Enerji tesislerinde tasarlanıp üretilmekte ve müşterilerimize sunulmaktadır.