Sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre, "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."

Başlıca kalite sertifikalarımız,

  • K-Q TSE-ISO-EN 9000
  • Ç-E TSE-İSO-EN 14000
  • TSE İGS-OHSAS TS 18001
  • 2451-CPR-EN1090-2014.0956.001
  • DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0041.001
  • DIN EN ISO 3834-2

BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI 

Çelik konstrüksiyon üretimi ve her türlü sıcak daldırma galvanizleme üretiminde öncü firmalardan biri olan BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. olarak, müşteri memnuniyetini ve çevre duyarlılığını ön planda tutarak yaptığımız her işi tam zamanında, bir defa da ve en iyi şekilde yaparak; çevre kirliliği risklerini kaynağında önlemek, çevrenin korunması, iklim değişikliklerinin azaltılması-uyumu ile biyoçeşitlilik, ekosistemin korunması ve buna ilişkin sürekli iyileştirme ve geliştirme taahhüdünü benimsemek  ana prensibimizdir.

Ana prensibimiz doğrultusunda, Şirketimizin Kalite ve Çevre hedeflerini belirler ve gerekli faaliyetleri planlarız. Bu hedeflere ulaşmak için belirlenen her türlü sürecin olumsuz çevre etkilerini ve atıklarını minumuma indirmeyi ; bu süreçlerle ilgili faaliyetleri tüm yerel, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, standartlara ve diğer şartlara uyarak tam bir ekip çalışması ile yürüterek, gerekli kaynakları sağlarız.

Müşterilerimizin uzun süreli bağlılığını ve memnuniyetini sağlamak, pazar payımızı ve karlılığımızı artırmak için, maliyetlerimizi kontrol ederek ürün çeşitliliğimizi genişletmeye ve tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösteririz.

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimizde çalışanlarımızın memnuniyetine önem vererek, gelişimleri için kalite ve çevre bilinçlerinin oluşmasını sağlamak ve takım ruhunu yaygınlaştırabilmek için eğitimin önemini kabul eder bu alanda gerekli faaliyetleri özenle planlar ve gerçekleştiririz.

Çevreye ve insana saygıyı üstün tutan bir anlayış ile her türlü faaliyetimizde insanların tatminini ön planda tutarak daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. ISG POLlTİKASI 

Çelik konstrüksiyon üretimi ve her türlü sıcak daldırma galvanizleme üretiminde öncü firmalardan biri olan BAŞÖZ ENERJİ A.Ş. olarak; müşteri memnuniyetini, çevre duyarlılığını ve iş sağlığı güvenliğini ön planda tutarak,

▪ Faaliyetlerimizde tüm yerel, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, standartlara ve diğer  şartlara uymayı,

▪ Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,

▪ Sağlık ve Güvenlik performansımızı geliştirmeyi,

▪ Başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda iş sağlığı güvenliği bilincinin oluşmasını sağlamayı,

İlke edinerek, çevreye ve insana saygıyı üstün tutan bir anlayışla ve daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.